هنر جواهر تراشی از دیروز تا به امروز

هنر جواهر تراشی از دیروز تا به امروز

همان طور که می دانید هنر جواهر تراشی از بسیاری از جهات مشابه صد سال گذشته است . پژوهش های اندکی در این زمینه صورت گرفته، چرا که بنابر سیاست های اکثر جواهرتراشان در گذشته، روش کار آنان همواره محرمانه بوده است. البته گاهی اطلاعاتی از جانب جواهرتراشان غیر حرفه ای و...
خزانه جواهرات ایران در دوره قاجار و پهلوی

خزانه جواهرات ایران در دوره قاجار و پهلوی

بنابر آنچه در تاریخ ذکر شده آغا محمد خان قاجار به منظور به دست آوردن گنجینه و خزانه جواهرات ایران افشاریه رنج های بسیاری را متحمل شد. از این رو برادر زاده وی فتحعلی شاه نیز در جهت حفظ این گنجینه و گسترش آن تلاش هایی انجام داد. ناصرالدین شاه نیز تا حدودی بر این گنجینه...
روایاتی از ائمه اطهار(ع) درباره فیروزه

روایاتی از ائمه اطهار(ع) درباره فیروزه

امام صادق (ع) فرموده‌اند: «دوست دارم هر شخص مومن پنج انگشتر در دست داشته باشد. عقیق، حدید،  یاقوت، دُر نجف و فیروزه که این خواص را دارد: -۱  گاه کردن به آن سبب خوشحالی و شادابی روح می‌شود. ۲  – نگاه به آن چشم را قوی می‌کند. ۳   – دست کردن آن سعه صدر و تحمل...
خواص شیمیایی

خواص شیمیایی

ترکیب شیمیایی فیروزه اکسید آلومینیم %۸۴/۳۶، اکسید فسفر %۱۲/۳۴، اکسید مس %۲۷/۹، آب %۴۷/۱۹ و همین‌طور ناخالصی نیکل و منگنز می‌باشد. فیروزه دارای وزن مخصوص ۸/۲-۶/۲ و ضریب شکست ۶۵/۱- ۶۱/۱ و سختی ۵-۶ است. فیروزه از نظر خواص نورانی دو محوری مثبت است. فیروزه ترد و شکننده...
مشخصات ظاهری و خواص فیروزه – Turquios

مشخصات ظاهری و خواص فیروزه – Turquios

فیروزه یا (Turquoise) یکی از سنگ های آذرین و از اولین کانی های استخراج شده است که ترکیب آن عبارت انداز: هیدرات الومینیوم طبیعی و فرمول ان را می توان به صورت: CU AL6 (PO4)4(OH)8 5H2O نوشت .  این سنگ به دلیل رنگ زیبایش دارای ارزش بسیاری است. این کانی به طور طبیعی در طیف...