محتوای دوره های گوهرتراشی و گوهرشناسی

 

تراش انواع گوهرها و شناسایی کانیها

دوره های مهارتی شامل :

۱- تراش کابوشی

۲- تراش مسطح چند صفحه ای

۳- تراش صفحه ای مربعی با صفحه پخ شده

۴- تراش فانتزی برگرفته از طرح های آشنایی عموم مانند اشک، قلب، لوزی شکل، ماه و ستاره و ….

 

جهت اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

شماره دفتر نیشابور : ۰۵۱۴۲۲۵۲۲۴۶
شماره همراه : ۰۹۱۵۶۹۹۱۳۵۴